Pojďme se v rámci našeho dnešního článku podívat na pojištění osobní odpovědnosti. Toto pojištění může mít totiž několik podob a je pouze na vás, kterou využijete nebo potřebujete. Jedná se přitom o druh pojištění, který se určitě vyplatí zvážit. Často si to běžně neuvědomujeme, ale chrání nás před nemalým rizikem.

Občané

První variantou pojištění odpovědnosti, která by vás rozhodně mohla zajímat, je pojištění, které se týká prakticky kohokoliv. Jedná se totiž o pojištění odpovědnosti občana. Toto pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte v běžném občanském životě. Pokud jezdíte často do zahraničí, může vás ochránit i tam, pokud to jeho podmínky připouštějí.

Toto pojištění chrání nejen před nutností hradit majetkovou škodu, ale třeba také řeší újmu na zdraví nebo škody finanční. Újmou na zdraví může být třeba taková zdánlivě nevinná věc, jako srážka s jiným lyžařem na sjezdovce. Pokud je to vaše vina a někomu se něco stane, mohli byste se rázem bez pojištění ocitnout ve velkých problémech. Výhodou tohoto pojištění je třeba u ERGO pojišťovny:

  • Ochrana celé rodiny (stačí, když je pojištěn jeden člen)
  • Žádná spoluúčast na škodě
  • Platnost po celém světě

U zmiňované pojišťovny se také můžete pojistit na různé částky, které začínají na 3 milionech korun a končí na částce 10 milionů korun. Pojištění může být sjednáno jak samostatně, tak spolu s některými jinými pojišťovacími produkty.

Zaměstnanci

Není to ale samozřejmě pouze občanský život, kde můžete způsobit nechtěnou škodu. Je dobré zvážit také pojištění odpovědnosti, které řeší pracovněprávní vztahy. Zde jste chráněni na škody, které způsobíte vašemu zaměstnanci.

Piloti

Existují také speciální případy, pro které je pojištění sjednáváno zvlášť. Příkladem jsou piloti a jejich žáci, kteří si také mohou sjednat tento typ pojištění. Zohledňují se zde specifika spojená s provozováním této činnosti.