Pokud uvažujete o založení svěřeneckého fondu, ale nevíte jak na to, můžete využít služeb firmy Alpha citizen. Stačí učinit první krok a o ostatní se postarají zkušení profesionálové. Také ovšem můžete postupovat podle rad a pokynů, které najdete na webových stránkách této pražské společnosti a svěřenecký fond si založit sami.

Co je vlastně svěřenecký fond?

Používají se dva pojmy, a sice svěřenecký a svěřenský, které znamenají totéž. Podstatou svěřeneckých či svěřenských fondů je soubor určitého majetku, který jeho majitel vyčlení ke konkrétním účelům. Takto vyčleněný majetek zůstává plně anonymní a nemá žádnou formální právní subjektivitu. Jinými slovy to znamená, že s majetkem ve fondu nelze nijak nakládat, tedy prodávat, darovat nebo jinak převádět na jinou osobu.

Jaký účel mají svěřenské fondy?

Ve vyspělých zemích jsou svěřenecké fondy tradiční metodou ochrany majetku. V Česku zatím tato forma není příliš využívaná a veřejnosti jsou svěřenecké fondy známé většinou v souvislosti s premiérem. Založením svěřeneckých fondů se sledují následující účely:

  • fyzická osoba může tímto způsobem zabezpečit sebe, nebo ochránit rodinný majetek například před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny, ale také před exekucí na rodinný majetek
  • právnické osoby tedy firmy využívají tento institut k zajištění správy majetku, k jeho rozdělování, jako formu zaměstnaneckých benefitů nebo k ochraně před insolvenčním řízením
  • veřejně prospěšné svěřenské fondy slouží k financování kulturních, vzdělávacích či jiných ušlechtilých projektů, což lze shrnout pod pojem „veřejné blaho“.

Založení svěřeneckého fondu

Zakladatelem může být jak fyzická tak právnická osoba, která určí správce svěřeneckého fondu. Úkolem správce je pečovat o majetek vyčleněný do fondu a snažit se o jeho rozmnožování. Další osobou určenou zakladatelem může být beneficient, který bude mít jako jediná osoba prospěch z případného zisku z fondu. Do svěřenského fondu lze vyčlenit peníze, ale i jakoukoliv movitou či nemovitou věc.